Zdravý smích - tanec dechu

24.06.2018

"Příchod dobrého klauna prospěje zdraví vesnice více než dvacet oslů naložených léky." Středověký lékař T. Sydenham

Smích bychom pojmenovali jako zvláštní formu dýchání, neboť pro nás představuje svébytný fenomén v rámci lidského dechu. Smích bychom mohli nazvat také "tanec dechu". Pokud si představíte smějícího se člověka, vyrážený zvuk a vzduch z jeho plic opravdu jakoby tancoval. Smějící se člověk je stejně jako člověk tančící uvolněný a spontánní, což jak víme podporuje duševní stabilitu.

Už Paracelsus věděl, že klaun zmůže za určitých okolností víc než deset doktorů. Když se chechtáme, velice důkladně vydechujeme. Za normálních okolností se na výdechu nepodílejí stahy svalů jako je bránice, přímé svaly břišní a některé svaly hrudní. Při vydatném smíchu si je tak jednoduše procvičujeme. Jak uvádí K. Nešpor "...někteří lékaři hovoří o vnitřním joggingu." 

William F. Fry, M.D., profesor psychiatrie na Stanford University Medical School říká, že smích stimuluje mozek, zvyšuje srdeční činnost, krevní tlak, krevní oběh, ventiluje plíce a podporuje dýchání. Proto se 100 smíchů za den rovná patnáctiminutové jízdě na kole. Nehledě na to, že už jen rozesmátý obličej uvolňuje svalstvo, zatímco zachmuřený výraz svalstvo křečovitě stahuje. 

Z řečeného vyplývá, že smích představuje tu nejvíce příjemnější formu relaxace a způsob, jak si udržet přirozenou krásu:)! 

Jitka Nesnídalová