Jak lépe zvládat panické ataky

18.07.2018

Co jsou panické ataky?

Panické ataky vznikají jako násleek dlouhodobého stresu. Většinou se udává 8 měsíců nepříjemného stresu a tělo se již začíná více bráni. Pálí na hrudi, způsobuje dušnost, motání hlavy, pocity strachu, brnění, apod... Tělo se potřebuje zastavit, nechce dále snášet tento stres. Tělo je nešťastné, a tak zvyšuje varovné signály "přehřátí" formou panických ataků. Panické ataky jsou předně o ztrátě pocitu bezpečí.


Návrat pocitu bezpečí

Pro překonání panických atak je esenciální krůček po krůčku se navracet zpět k bazálnímu pocitu bezpečí na tomto světě. Je potřeba zcela vypnout jakékoliv spouštěče pocitu ohrožení. Většinou to po člověku vyžaduje změnu v nějaké tíživé oblasti jeho života. Jakoby ho jeho tělo a duše přímo vyzývá ke změně, možná ke zpomalení a rozhodně k většímu relaxování a úctě k sobě sama a ke své energii! Proto je na místě cílená relaxace těla, a tudíž i mysli! Dále je třeba pracovat s příčinou, spouštěčem dlouhodobého stresu a zde VELMI doporučím vyhledat odborníka, který vám dokáže pomoci najít příčiny a také najít zpět pocit bezpečí!


Panické ataky jsou nepříjemné, ale nejsou nebezpečné!

A velmi se mi líbí video, které vám přikládám níže, kde známý psychiatr vysvětluje, jak lépe zvládat panické ataky. Video je sice v angličtině, ale najdete tam pár velmi šikovných tipů, jak panické ataky překonat. Hlavní premisou je, že panické ataky jsou nepříjemné, ale nejsou nebezpečné! Tuto větu si vždy opakujte a věřím, že už jen toto uvědomění je velkou pomocí. 

Jitka Nesnídalová